Kategorie
Fotowoltaika

Program Czyste Powietrze

„Czyste Powietrze”, to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.

W 2018 r. ruszył rządowy program Czyste Powietrze, który potrwa aż do 2029 r. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

Porównaj najlepsze oferty na instalację fotowoltaiczną: fotowoltaika promocje

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Przeczytaj także: Czym charakteryzuje się pozyskiwanie klientów dla branży fotowoltaicznej?

Dofinansowania

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Co to jest smog?

Powietrze nad naszym krajem przez wiele dni i nocy jest zanieczyszczone. Wyrazistym i odczuwanym przez każdego dowodem prawdziwości tego stwierdzenia jest tak zwany smog.

Smog to efekt zanieczyszczenia powietrza spowodowanego działalnością człowieka. Powstaje przez skumulowanie znacznej ilości zanieczyszczeń (nieodpowiednie ogrzewanie budynków, motoryzacja, przemysł) na pewnym obszarze (np. w mieście). Zjawisko występuje w określonych warunkach atmosferycznych takich jak utrzymująca się mgła czy brak wiatru. Najgroźniejszym efektem smogu jest zaleganie w atmosferze substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.

Pompy ciepła

Najbardziej nowoczesnym sposobem ogrzewania domu jest pompa ciepła. Urządzenie czerpie energię z gruntu, powietrza lub wody. To rozwiązanie ekologiczne i ekonomiczne. Oprócz ogrzewania budynku pompy ciepła są w stanie przygotować ciepłą wodę użytkową, a w upalne lato schłodzą wnętrza naszego domu. Ponieważ urządzenia korzystające z energii odnawialnej zasilane są elektrycznie, optymalnie jest, gdy współpracują z panelami fotowoltaicznymi. Wówczas prąd niezbędny do ich pracy pochodzi z przetworzonej energii promieniowania słonecznego.

 • Pompa ciepła praktycznie nie wymaga obsługi. Zapewnia czystość i niezrównany komfort użytkowania. To najwygodniejszy sposób na ogrzewanie domu.
 • Pompa ciepła to nowoczesne, oszczędne i ekologiczne źródło ciepła. Jej praca jest tańsza niż ogrzewanie węglem, prądem lub gazem.
 • Pompę ciepła można podłączyć do nowej lub dotychczasowej instalacji. Wysokotemperaturowe pompy nowej generacji bez problemu radzą sobie nawet z obsługą żeliwnych grzejników starego typu.
 • Zimą grzeje, a latem – w odpowiedniej konfiguracji – może chłodzić, pełniąc rolę klimatyzacji.
 • Oprócz ogrzewania domu może dostarczać ciepłą wodę użytkową.

Pompa ciepła w połączeniu z odpowiednio dobraną instalacją fotowoltaiczną będzie pracować zupełnie za darmo.

Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/ https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Kategorie
Fotowoltaika

Energia odnawialna poprawia jakość powietrza? cz.2

Przeczytaj pierwszą część artykułu: energia odnawialna

Niższe poziomy alergenów w powietrzu

Naturalnie występujące cząstki — takie jak aeroalergeny, takie jak pyłek ambrozji — mogą być tak samo szkodliwe dla lokalnej jakości powietrza, jak czarny węgiel i inne zanieczyszczenia uwalniane podczas spalania paliw kopalnych.

Istnieją badania wskazujące, że zmiany klimatyczne wywołane paliwami kopalnymi mogą pogorszyć te problemy, zarówno poprzez wydłużenie sezonu pylenia, jak i zwiększenie ilości wytwarzanych przez rośliny pyłku.

*** generowanie leadów ***

Dla wszystkich — zwłaszcza tych z alergiami — skutki zmian klimatu mogą sprawić, że niektóre obszary świata będą znacznie mniej znośne.

Dzięki odnawialnym źródłom energii moglibyśmy zapobiec dłuższym, bardziej produktywnym sezonom pylenia i uniknąć poważnych konsekwencji, jakie mogą one mieć dla jakości powietrza.

Ograniczenie produkcji ozonu

Spalanie paliw kopalnych wytwarza tlenki azotu (NOx), niektóre z głównych chemicznych prekursorów ozonu — kolejnego zanieczyszczenia, które może mieć poważny negatywny wpływ na jakość powietrza.

Podczas określania wskaźnika jakości powietrza (AQI) danego obszaru naukowcy wykorzystują technologię testowania jakości powietrza, taką jak osobiste monitory powietrza i zbiorniki summa pod kątem stężeń drobnych cząstek stałych i innych zanieczyszczeń, które mogą mieć poważny wpływ na zdrowie.

Podobnie jak czarny węgiel, naukowcy często szukają poziomów ozonu ze względu na główne problemy zdrowotne, jakie może powodować zanieczyszczenie – takie jak uszkodzenie płuc, infekcje i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

W ten sam sposób, w jaki odnawialne źródła energii mogą pomóc w zmniejszeniu produkcji czarnego węgla, pomogą również ograniczyć produkcję tlenków azotu — a w rezultacie poziom ozonu w powietrzu.

*** Fotowoltaika promocje ***

Częstsza mgła i deszcz

Pewne warunki pogodowe mogą poprawić jakość powietrza. Zwłaszcza mgła i deszcz znane są ze zdolności do „oczyszczania” atmosfery poprzez wychwytywanie zanieczyszczeń i wyciąganie ich z powietrza.

Istnieją dowody na to, że zmiany klimatyczne prowadzą do redukcji mgły do ​​tego stopnia, że szkody w środowisku spowodowane brakiem mgły są teraz widoczne z kosmosu.

Zapobieganie najgorszym skutkom zmian klimatycznych może pomóc w odwróceniu redukcji mgły, prowadząc w dłuższej perspektywie do czystszego nieba.

Wdrażanie energii odnawialnej może poprawić jakość powietrza

Spalanie paliw kopalnych ma duży wpływ na środowisko — zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Zanieczyszczenia powietrza mogą szkodzić zdrowiu płuc, a akumulacja gazów cieplarnianych przyczynia się do zmiany klimatu, która może znacznie pogorszyć jakość powietrza.

Odnawialne źródła energii mogą pomóc rozwiązać zarówno te krótko-, jak i długoterminowe problemy z jakością powietrza. Przechodząc na energię słoneczną, wiatrową i inne źródła czystej energii, możemy poprawić jakość powietrza i potencjalnie odwrócić zmiany klimatyczne.

Kategorie
Fotowoltaika

Energia odnawialna poprawia jakość powietrza? cz. 1

Nieodnawialne źródła energii — głównie paliwa kopalne, takie jak węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa — mają poważny wpływ na środowisko. Niektóre z najbardziej znaczących skutków, jakie mają te nieodnawialne źródła energii, dotyczą jakości powietrza — zwłaszcza w społecznościach w pobliżu elektrowni, które spalają paliwa kopalne.  

*** Generowanie leadów ***

W ten sposób upowszechnienie energii odnawialnej na szeroką skalę może prowadzić do czystszego i zdrowszego powietrza na całym świecie.

1. Zmniejszenie drobnej materii cząstek stałych

Przyjęcie odnawialnych źródeł energii zapewniłoby również znaczącą i łatwą do zauważenia zmianę poprzez natychmiastową redukcję cząstek stałych wytwarzanych przez elektrownie spalające paliwa kopalne.

Ten drobny pył, podobnie jak czarny węgiel, wraz z innymi zanieczyszczeniami wytwarzanymi z paliw kopalnych, może mieć poważny wpływ na zdrowie. Na przykład sam czarny węgiel jest odpowiedzialny za 640 000 do 4 900 000 przedwczesnych zgonów każdego roku.

Przejście na odnawialne źródła energii, które nie emitują zanieczyszczeń — takich jak energia słoneczna i wiatrowa — może mieć niemal natychmiastowy wpływ na jakość powietrza poprzez zatrzymanie produkcji tych cząstek.

*** Fotowoltaika promocje ***

Podczas gdy niektóre odnawialne źródła energii – takie jak biomasa i energia geotermalna – emitują zanieczyszczenia powietrza, robią to znacznie wolniej niż elektrownie opalane cewkami lub gazem. Nawet „najgorsze” odnawialne źródło energii miałoby duży wpływ, gdybyśmy przyjęli je na dużą skalę.

Dzięki odpowiedniej technologii i polityce publicznej moglibyśmy zmniejszyć ilość drobnych cząstek stałych w atmosferze i co roku zapobiegać setkom tysięcy lub milionom przedwczesnych zgonów.

2. Zapobieganie stagnacji

Zanieczyszczenia cząstkami mają nie tylko bezpośredni wpływ na jakość powietrza. Z biegiem czasu przyczyniają się do zmiany klimatu, prowadząc do gorętszych lat, które mogą jeszcze bardziej pogorszyć jakość powietrza.

Niedawne badania klimatyczne wykazały, że ocieplenie się temperatury w lecie może prowadzić do wzrostu tego, co meteorolodzy nazywają zjawiskami stagnacji – kieszeniami zatęchłego, gorącego powietrza, które zatrzymują zanieczyszczenia i blokują je w niższych warstwach atmosfery.

Spowolnienie zmian klimatycznych dzięki odnawialnym źródłom energii może pomóc w zapobieganiu niektórym z tych zjawisk stagnacji poprzez zmniejszenie potencjalnego wpływu ozonu i innych zanieczyszczeń już znajdujących się w atmosferze.

Przeczytaj także: Instalacja systemu fotowoltaicznego

Kategorie
Fotowoltaika

CZY PANELE SŁONECZNE DZIAŁAJĄ PODCZAS PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU?

fotowoltaika promocje

Najczęstszym błędnym przekonaniem dotyczącym systemów paneli słonecznych jest przekonanie klientów, że jeśli mają system paneli słonecznych, będą mieli nieprzerwane zasilanie, gdy sieć nie będzie działać.

CZY PANELE SŁONECZNE DZIAŁAJĄ PODCZAS PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU?

Krótka odpowiedź brzmi: to zależy. Domyślnie nie. 

 • Jeśli Twój dom jest podłączony do sieci, tradycyjny domowy system paneli słonecznych NIE OCHRONI Cię przed przerwami w dostawie prądu.
 • Kiedy moc sieci spada, panel słoneczny wyłącza się, aby nie dostarczał do sieci prądu pod napięciem, co byłoby niebezpieczne dla pracowników, którzy naprawiają linie energetyczne podczas przerwy w dostawie prądu.
 • Jeśli chcesz, aby zasilanie awaryjne chroniło przed awariami, musisz dodać  magazyn energii, aby zapewnić zasilanie, gdy sieć spadnie, za pomocą falownika baterii i ładowarki z możliwością tworzenia sieci. 

Kiedy klienci dzwonią do nas po raz pierwszy, lubimy ich pytać, dlaczego są zainteresowani przejściem na energię słoneczną. Jedna z powszechnych odpowiedzi, które słyszymy: „Potrzebuję sposobu, aby światła były włączone podczas przerw w dostawie prądu”.

Klienci ci często są zaskoczeni, gdy dowiadują się, że systemy fotowoltaiczne związane z siecią nie zapewniają zasilania, gdy sieć nie działa – przynajmniej nie domyślnie.

*** Generowanie leadów ***

DLACZEGO SYSTEMY SOLARNE NIE DZIAŁAJĄ PODCZAS PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU?

Powszechnie przyjmuje się, że domy zasilane energią słoneczną powinny być odporne na przerwy w dostawie prądu, ponieważ panele słoneczne generują energię niezależnie od sieci. Ale tak nie jest. 

Panele wytwarzają elektryczność, ale to tylko połowa równania. Potrzebne jest również miejsce do przechowywania tej energii elektrycznej, aby można ją było później wykorzystać. Bez magazynowania energia produkowana przez panele zostałaby natychmiast utracona.

Wadą jest to, że twój system jest nadal podłączony do sieci, co oznacza, że ​​nadal jest podatny na przestoje.

W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej sieć jest wyłączana, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem pracowników, którzy muszą naprawić linie w sieci w celu przywrócenia działania.

Oznacza to, że Twój układ słoneczny – który zarówno zasila, jak i pobiera z sieci – również musi być wyłączony, aby nie zasilał linii energetycznych pod napięciem, podczas gdy pracownicy dokonują napraw.

Tyle i tyle. Podczas gdy twoje panele słoneczne wytwarzają własną energię elektryczną, nadal jest ona przechowywana w sieci energetycznej, co oznacza, że ​​nadal jesteś podatny na przerwy w dostawie prądu, jak każdy inny.

Kiedy nastąpi awaria, Twój podłączony do sieci system słoneczny wyłącza się jako środek bezpieczeństwa, pozostawiając Cię bez zasilania.

CZY WARTO KORZYSTAĆ Z ZASILANIA AWARYJNEGO Z BATERIĄ SŁONECZNĄ?

Większość naszych klientów związanych z siecią nie dodaje zasilania awaryjnego do swoich systemów z bardzo prostego powodu: jest to kosztowne.

Pakiety zasilania rezerwowego kosztują kilka tysięcy, a w wielu miejscach przerwy w dostawie prądu są na tyle rzadkie, że nie ma sensu dodawać zasilania rezerwowego. Większość ludzi po prostu kupuje świece lub latarkę i czeka.

Ale to nie zniechęca ludzi, którzy naprawdę tego potrzebują.

Jeśli mieszkasz w miejscu z zawodną siecią energetyczną lub w surowym klimacie, w którym zimowe burze mogą odcinać zasilanie sieciowe na dłuższy czas, zasilanie rezerwowe zaczyna wyglądać o wiele bardziej atrakcyjnie.

Może to również mieć sens, jeśli przez cały czas musisz utrzymywać w trybie online niezbędne urządzenie, takie jak pompka do studni lub element wyposażenia medycznego o znaczeniu krytycznym.

Jeśli przerwy w dostawie prądu są rzadkie w Twoim miejscu zamieszkania, nie ma sensu dołączanie baterii akumulatorów do systemu podłączonego do sieci. Ale w odpowiednich okolicznościach spokój ducha jest wart zainwestowania.

ROZWIĄZANIE: SOLAR Z PRZECHOWYWANIEM BATERII

Jeśli zdecydujesz, że zasilanie awaryjne ma kluczowe znaczenie, będziesz chciał zbadać jedną z dwóch opcji: połączony siecią system paneli słonecznych z podtrzymaniem bateryjnym lub tradycyjny system związany z siecią w połączeniu z generatorem .

Obie opcje mają swoje plusy i minusy.

ZALETY PODTRZYMANIA BATERYJNEGO

 • Nieprzerwane zasilanie awaryjne: przejmuje natychmiastowe działanie po wyłączeniu sieci, utrzymując w ruchu obciążenia krytyczne
 • Cicha praca
 • Niewielkie lub zerowe koszty konserwacji (nie wymaga uzupełniania paliwa itp.)

WADY PODTRZYMANIA BATERYJNEGO

 • Wysokie koszty
 • Chociaż cena systemu przechowywania baterii słonecznych stale spada, nowe systemy są zwykle dostosowane do tworzenia kopii zapasowych tylko podstawowych urządzeń, ze względu na wysoką cenę za pojemność

ZALETY ZASILANIA AWARYJNEGO GENERATORA

 • Bardziej opłacalne
 • Zwykle ma rozmiar kopii zapasowej całego domu

WADY KOPII ZAPASOWEJ GENERATORA

 • Wymaga uzupełnienia paliwa
 • Głośno podczas pracy
 • Wymaga konserwacji
 • Nie zapewnia nieprzerwanej kopii zapasowej – włączenie i uruchomienie zajmuje kilka minut
Kategorie
Fotowoltaika

Ładowanie pojazdów elektrycznych

Powrót pojazdów elektrycznych zapoczątkowuje nową erę transportu, w której możemy wreszcie zerwać powiązania z brudnymi, ograniczonymi paliwami kopalnymi i dotrzeć tam, gdzie potrzebujemy, dzięki czystej energii słonecznej.

 • Tylko 9 paneli słonecznych  zapewnia mniej więcej wystarczającą ilość energii elektrycznej, aby zasilić prawie 20 000 km jazdy elektrycznej każdego roku przy niskich, stałych kosztach.
 • Stacje ładowania poziomu II mogą zapewnić pełne naładowanie akumulatora pojazdu w ciągu 4 do 8 godzin, w zależności od rozmiaru akumulatora – więc obudzisz się z pełnym naładowaniem auta.

Fotowoltaika promocje – kalkulator kosztów instalacji fotowoltaicznych. Sprawdź ile zaoszczędzisz!

Pojazdy elektryczne oferują wyjątkową trójkę korzyści:

 • Niższy ślad węglowy: Transport jest jednym z największych źródeł gazów cieplarnianych.
 • Oszczędność pieniędzy: pojazdy elektryczne są tańsze w eksploatacji i konserwacji. Zasil swój samochód energią słoneczną i jedź taniej, jednocześnie przyspieszając zwrot z Twojego systemu fotowoltaicznego o 26%. Dodatkowo, dzięki kilku zachętom i dofinansowaniom przejście na energię elektryczną jest bardziej przystępne niż kiedykolwiek.
 • Niezależność energetyczna: dotrzyj tam, gdzie chcesz, dzięki energii słonecznej, generowanej lokalnie i przestań wysyłać pieniądze do firm naftowych.

Przeczytaj także: Magazynowanie energii słonecznej

Czy pojazdy elektryczne są tak samo bezpieczne jak inne samochody?

Pojazdy elektryczne są często bezpieczniejsze niż inne samochody. Podczas gdy technologie akumulatorowe z pewnością wprowadziły nowe kwestie bezpieczeństwa, które trzeba było dokładnie rozważyć, nowoczesne pojazdy elektryczne są z natury bezpieczniejsze niż wiele nowszych pojazdów z silnikiem spalinowym, a także starsze pojazdy z silnikami spalinowymi, które nie zawierają najnowszych innowacji w zakresie bezpieczeństwa.

Manekiny do testów zderzeniowych preferują pojazdy elektryczne ze względu na duże przednie strefy zgniotu chroniące przed zderzeniem (brak bloku silnika), „podwójne zderzaki” (cecha Tesli), nisko położony środek ciężkości (umieszczenie baterii litowej) i oczywiście brak zbiornik łatwopalnego płynu (benzyny).

Jak więc jeździć pojazdem elektrycznym z energią słoneczną?

Jeśli chcesz jeździć pojazdem elektrycznym, będziesz potrzebować w domu punktu ładowania pojazdu elektrycznego, zamontowanego w garażu lub na podjeździe. Aby naładować pojazd elektryczny energią słoneczną, potrzebujesz dwóch komponentów: słonecznej instalacji elektrycznej i stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Kategorie
Fotowoltaika

Koszt paneli fotowoltaicznych

Zastanawiasz się czy warto zainwestować w panele fotowoltaiczne?

Oszacuj, ile będzie Cię kosztować instalacja systemu fotowoltaicznego.

Panele fotowoltaiczne nie są tanie. Mogą jednak pomóc obniżyć rachunki za prąd, oraz wytworzyć energię elektryczną, którą można odsprzedać firmie energetycznej, i zmniejszyć ślad węglowy.

Ceny fotowoltaiki

Zanim zaczniesz otrzymywać oferty, zorientuj się, ile mniej więcej powinieneś zapłacić.

Najpopularniejszy rozmiar systemu paneli słonecznych wynosi od 3,6 kWp do 4 kWp, według naszego badania przeprowadzonego wśród ponad 1000 właścicieli paneli słonecznych. Ten rozmiar systemu generował średnio 3750 kWh energii elektrycznej rocznie dla właścicieli. 

Koszt systemu fotowoltaicznego zależy od:

 • wielkość systemu, w tym ilość paneli
 • rodzaj paneli słonecznych
 • rodzaj budynku, na którym będą montowane
 • jakość falownika i innych komponentów.

Żeby poznać przybliżone koszty fotowoltaiki skorzystaj z naszego kalkulatora! fotowoltaika-promocje.pl

Im więcej energii elektrycznej może wytworzyć system fotowoltaiczny, tym większe mogą być oszczędności na rachunkach za energię elektryczną – ale tym większy koszt początkowy.

Niektóre firmy energetyczne płacą ci za energię elektryczną generowaną przez panele słoneczne, której nie używasz, ale zamiast tego umieszczasz w sieci.

Ile paneli fotowoltaicznych potrzebuję?

Ilość potrzebnych paneli fotowoltaicznych zależy od tego, ile masz miejsca na dachu i ile energii elektrycznej potrzebujesz.

Ważne jest, aby nie kupować zbyt dużego systemu, ponieważ nie możesz zaspokoić w 100% swojego zapotrzebowania na energię elektryczną za pomocą fotowoltaiki (chociaż zainstalowanie baterii do magazynowania może pomóc).

Czego oczekujesz od zainstalowanych paneli słonecznych?

To może wydawać się czymś, o czym przekonasz się po ich zainstalowaniu, ale warto to rozważyć z góry. Właściciele paneli słonecznych, z którymi rozmawialiśmy, mieli różne powody:

 • chcą naładować swój pojazd elektryczny z energii elektrycznej z paneli słonecznych
 • długoterminowa inwestycja i zabezpieczenie na przyszłość przed wzrostem cen energii elektrycznej
 • próbują zmniejszyć swój ślad węglowy
 • chcą być mniej zależnym od energii elektrycznej z sieci (i zmian jej cen).
Kategorie
Fotowoltaika

Instalacja systemu fotowoltaicznego

Gdzie można zainstalować system fotowoltaiczny?

Moduły fotowoltaiczne można montować na dachu budynku, jego elewacji lub na ziemi.

Podczas wstępnego przeglądu instalator sprawdzi wykonalność, biorąc pod uwagę:

 • dostępna przestrzeń potrzebna do zainstalowania modułów (na każde 1000 W zainstalowanej mocy potrzebne jest około 3-4 modułów fotowoltaicznych)
 • właściwą ekspozycję i nachylenie powierzchni, która musi być skierowana na południe, południowy wschód lub południowy zachód. Nachylenie powinno wynosić od 10° do 35°
 • brak jakichkolwiek przeszkód, które mogłyby stworzyć cień.

Czy system fotowoltaiczny działa również przy niskim nasłonecznieniu?

Tak, moduły fotowoltaiczne mogą wychwytywać każdą niewielką ilość promieniowania słonecznego i przekształcać je w energię użyteczną do zasilania domu, o ile przestrzegane są proste zasady dotyczące instalacji – nachylenie i orientacja paneli.

Co stanie się z moim systemem w przypadku awarii zasilania?

Jeśli falownik wykryje zmiany lub spadki napięcia w sieci elektrycznej, natychmiast odłącza system.

Jaki jest koszt fotowoltaiki?

Dzięki inteligentnemu kalkulatorowi możesz w łatwy sposób obliczyć przybliżony koszt fotowoltaiki: fotowoltaika promocje.

Dlaczego warto kupić system fotowoltaiczny?

Korzystanie z systemu fotowoltaicznego ma wiele zalet; główne są wymienione poniżej:

 1. Szacunek dla środowiska: eliminuje zanieczyszczenia i związane z nimi emisje gazów cieplarnianych podczas cyklu produkcji energii
 2. Opłacalność: oszczędność kosztów energii dzięki konsumpcji własnej i podniesieniu wartości nieruchomości
 3. Niezawodność: system trwa średnio 25 lat i jest łatwy w utrzymaniu
 4. Modułowość: możliwość modyfikacji mocy wyjściowej systemu w dowolnym momencie poprzez prostą zmianę liczby modułów
 5.  Niezależność: zdolność do samodzielnego wytwarzania części zużywanej energii, gdy świeci słońce. Co więcej, ci, którzy zdecydują się na włączenie baterii do systemu, mogą w razie potrzeby przechowywać nadwyżkę energii do późniejszego wykorzystania.

Jak długi jest okres użytkowania systemu fotowoltaicznego?

Systemy fotowoltaiczne wytrzymują średnio 25 lat.

Biorąc pod uwagę ich główne składniki:

 • moduły mają żywotność od 25 do 30 lat, ze spadkiem wydajności energetycznej na ogół poniżej 20% pod koniec tego okresu;
 • falowniki to zaawansowane technologicznie urządzenia, które generalnie mają krótszą żywotność niż moduły.
Kategorie
Fotowoltaika

Panele fotowoltaiczne – magazynowanie energii słonecznej

Magazynowanie pomaga w skompletowaniu typowego domowego systemu słonecznego , który wykorzystuje panele słoneczne do zbierania energii ze słońca i przekształcania jej w energię elektryczną. Następnie falownik zamienia tę energię w odpowiedni rodzaj prądu do zasilania domu.

Energia słoneczna

Wiele osób uważa, że ​​większość domów zasilanych energią słoneczną jest niezależna od sieci elektrycznej. Ale w rzeczywistości większość współpracuje z lokalnym zakładem użyteczności publicznej. Kiedy panele słoneczne wytwarzają więcej energii niż potrzebuje dom – na przykład w jasny, słoneczny dzień – nadmiar energii elektrycznej jest zwracany do zakładu. A kiedy panele produkują mniej – jak w ciemne, pochmurne dni – dom solarny pobiera energię elektryczną, której potrzebuje z sieci.

Taki układ znacznie zmniejsza – a nawet eliminuje – koszty energii elektrycznej dla właścicieli domów wykorzystujących energię słoneczną i może pozwolić im czerpać korzyści z pomiaru netto. Ale oznacza to również, że domy słoneczne mogą ciemnieć w przypadku zaciemnienia. Te wyłączenia zasilania mają miejsce w celu zapewnienia bezpieczeństwa, chroniąc zarówno sprzęt elektryczny domu, jak i pracowników użyteczności publicznej przed nieoczekiwanymi impulsami prądu elektrycznego.

Magazynowanie energii

Magazynowanie pomaga zrównoważyć zależność domu słonecznego od mediów podczas regularnych codziennych spowolnień w produkcji energii, a także w sytuacjach awaryjnych, takich jak przerwy w dostawie prądu . Jeśli system fotowoltaiczny twojego domu produkują więcej energii niż potrzebujesz w normalny dzień, nadwyżka energii najpierw ładuje baterię słoneczną, a po jej zakończeniu trafia do mediów. Później tego samego dnia, kiedy panele fotowoltaiczne przestaną wytwarzać energię do rana, możesz czerpać energię zmagazynowaną z akumulatora, aby uzupełnić to, czego potrzebujesz od sieci.

W wyjątkowych sytuacjach, takich jak przerwa w dostawie prądu, system pamięci masowej może zapewnić zasilanie awaryjne podstawowym urządzeniom i urządzeniom. Inteligentne oprogramowanie każdego dnia maksymalizuje wykorzystanie energii słonecznej, aby pomóc Ci uniknąć wydawania pieniędzy na opłaty za energię w godzinach szczytu . W przypadku braku zasilania można go zaprogramować do zasilania wybranych urządzeń – takich jak najważniejsze oświetlenie, gniazdka do ładowania urządzeń lub zamrażarka pełna jedzenia.

Niezależność energetyczna

Niezależnie od tego, czy jest to pozostawienie w ciemności podczas przerw w dostawie prądu, czy zachowanie szczególnej ostrożności w zakresie zużycia energii, ponieważ sieć elektryczna jest przeciążona, coraz więcej właścicieli domów zastanawia się, jak zmienić swoje obecne relacje z przedsiębiorstwami użyteczności publicznej. Wspaniałą rzeczą w energii słonecznej jest to, że rozwiązuje więcej niż jeden problem w powyższym równaniu. Po pierwsze, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii , takich jak energia słoneczna, pomaga zmniejszyć ilość szkodliwych gazów cieplarnianych, które pochodzą z uzależnienia narodu od paliw kopalnych. Dzięki instalacji solarnej właściciele domów mogą zasilać się w ciągu dnia energią elektryczną wytworzoną ze słońca. Ta czysta energia pomaga zmniejszyć ogólne skutki elektryczności wytwarzanej z paliw kopalnych i przyczynia się do naszej walki ze zmianami klimatycznymi.

Po drugie, energia słoneczna pomaga zmniejszyć potrzebę właściciela domu na pobieranie energii z sieci elektrycznej. Wysoce wydajne panele słoneczne pozwalają właścicielom domów czerpać więcej korzyści z posiadania systemu słonecznego. Nasze panele słoneczne są wyjątkowo zaprojektowane i wyposażone w ogniwa słoneczne, które mają szerszą powierzchnię zatrzymywania światła niż konwencjonalne ogniwa słoneczne. A więcej światła słonecznego, w tym promieni ultrafioletowych i podczerwonych, prowadzi do większej mocy. 

Kategorie
Fotowoltaika

Panele fotowoltaiczne-efektywność zimą

Energia słoneczna i panele fotowoltaiczne są bardzo korzystne dla firm i domów. Ponadto jest odnawialna i zrównoważona dla środowiska. Jest to główny powód, dla którego wiele osób na całym świecie inwestuje w tę branżę.

Chociaż energia słoneczna jest ekologiczna i wydajna dla świata, ludzie mieszkający w zimnych krajach mają pewne obawy dotyczące wydajności energii słonecznej w zimie. Kiedy przyjrzymy się zasadom działania paneli fotowoltaicznych, nie ma powodów do obaw, które mogą wydawać się łatwe.

Dopóki świeci światło dzienne, panele słoneczne, które mogą generować energię elektryczną i utrzymywać tę samą wydajność w zimie, jeśli ich konserwacja jest wykonywana prawidłowo.

Skutki spadku wydajności w okresie zimowym

Dni są krótsze niż w sezonie letnim. Tym samym godziny aktywności paneli fotowoltaicznych są mniejsze, ale nie chodzi o niskie temperatury.

Problem ten mogą również rozwiązać panele słoneczne, które zapewniają wysoką absorpcję światła. Nawet w kraju takim jak Niemcy, w którym zimą nie ma zbyt wiele światła dziennego, energię elektryczną wytwarza się z paneli słonecznych. Ten problem można rozwiązać dzięki wysokiej jakości panelom fotowoltaicznym, które wychwytują światło padające pod każdym kątem i minimalizują odbicie.

Śnieg ułożony na panelach słonecznych

Podczas śnieżycy panele słoneczne mogą zostać pokryte śniegiem. Dzięki powierzchni paneli z łatwością usuniesz cały ten śnieg. Trzeba tylko uważać, aby podczas czyszczenia nie zarysować powierzchni paneli. Możesz również wezwać profesjonalną pomoc, aby skuteczniej sprzątać.  W przypadku niewielkich opadów śniegu śnieg już się roztopi lub zsunie i opadnie z panelu. Oprócz tego zaśnieżony grunt ma pewne zalety w produkcji energii elektrycznej. Efekt albedo dodatkowo zwiększa ilość promieniowania i pozytywnie wpływa na produkcję energii elektrycznej.

 • Zwróć uwagę na kąt nachylenia panelu

Dlatego lepiej ustawić panele pod większym kątem. Oznacza to, że panele fotowoltaiczne mogą wyprodukować maksymalną energię podczas słonecznych godzin. Jeśli jesteś na półkuli północnej, upewnij się, że panele są skierowane na południe, jeśli jesteś na półkuli południowej, panele muszą być skierowane na północ.

 • Nie używaj kopania ani łopaty podczas odśnieżania

Jeśli panele fotowoltaiczne zostaną osadzone w ziemi w wyniku silnej burzy śnieżnej, nie próbuj czyścić śniegu rękami ani łopatą. Ponieważ czyszczenie nimi może uszkodzić powierzchnię paneli i spowodować znacznie więcej kosztów. Zamiast tego współpracuj z profesjonalnym zespołem, aby oczyścić śnieg.

Dzięki temu nawet w śnieżną pogodę panele słoneczne mogą nadal efektywnie generować energię elektryczną. Nie musisz mieszkać w miejscu, w którym jest dużo słońca, aby uzyskać wydajność. Jak wspomnieliśmy powyżej, roczny wskaźnik nasłonecznienia w Niemczech i wskaźnik nasłonecznienia na Alasce są prawie takie same. Dziś jednak Niemcy są jednym z krajów, które w największym stopniu wykorzystują energię słoneczną.

Kategorie
Fotowoltaika

Fotowoltaika – wykorzystanie energii słonecznej

Całkowita ilość energii słonecznej padająca na Ziemię znacznie przekracza obecne i przewidywane zapotrzebowanie na energię na świecie. Oczekuje się, że w XXI wieku energia słoneczna, a co za tym idzie, fotowoltaika, stanie się coraz bardziej atrakcyjna jako odnawialne źródło energii ze względu na jej niewyczerpane zasoby i niezanieczyszczający charakter, w przeciwieństwie do skończonych paliw kopalnych takich jak węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny.

Systemy fotowoltaiczne

Energia słoneczna fotowoltaiczna pozyskiwana jest poprzez zamianę światła słonecznego na energię elektryczną za pomocą technologii opartej na efekcie fotoelektrycznym. Jest to rodzaj energii odnawialnej, niewyczerpanej i niezanieczyszczającej środowiska, która może być wytwarzana w instalacjach od małych generatorów na własny użytek po duże elektrownie fotowoltaiczne. W takich ognikach małe napięcie elektryczne jest generowane, gdy światło uderza w złącze między metalem a półprzewodnikiem (krzem) lub złącze między dwoma różnymi półprzewodnikami.

Czym jest energia fotowoltaiczna i jak działa?

Energia słoneczna fotowoltaiczna to czyste, odnawialne źródło energii, które wykorzystuje promieniowanie słoneczne do produkcji energii elektrycznej. Opiera się na tzw. efekcie fotoelektrycznym, dzięki któremu pewne materiały są w stanie pochłaniać fotony (cząstki światła) i uwalniać elektrony, generując prąd elektryczny.

W tym celu stosuje się urządzenie półprzewodnikowe zwane ogniwem fotowoltaicznym , które może być wykonane z krzemu monokrystalicznego, polikrystalicznego lub amorficznego lub innych cienkowarstwowych materiałów półprzewodnikowych. Ogniwa wykonane z monokrystalicznego krzemu są otrzymywane z pojedynczego kryształu czystego krzemu i osiągają maksymalną wydajność średnio od 18% do 20%. Te wykonane z polikrystalicznego krzemu są wykonane w blokach z kilku kryształów, dzięki czemu są tańsze i mają średnią wydajność od 16% do 17,5%. Wreszcie, te wykonane z krzemu amorficznego mają nieuporządkowaną sieć krystaliczną, co prowadzi do niższej wydajności (średnia wydajność między 8% a 9%), ale także do niższej ceny.

Rodzaje instalacji fotowoltaicznych

Istnieją dwa rodzaje elektrowni fotowoltaicznych: te, które są podłączone do sieci i te, które nie są. W ramach pierwszego istnieją dwie podklasy:

 • Elektrownie fotowoltaiczne: cała energia wytwarzana przez panele trafia do sieci elektrycznej.
 • Generator z własnym zużyciem: część wytworzonej energii elektrycznej jest zużywana przez producenta (na przykład w mieszkaniu), a reszta jest odprowadzana do sieci. Dodatkowo producent pobiera z sieci energię potrzebną do zaspokojenia swoich potrzeb, gdy jednostka nie dostarcza wystarczającej ilości.

Te instalacje podłączone do sieci mają trzy podstawowe elementy:

 • Panele fotowoltaiczne: są to grupy ogniw fotowoltaicznych zamontowanych między warstwami krzemu, które wychwytują promieniowanie słoneczne i przekształcają światło (fotony) w energię elektryczną (elektrony).
 • Falowniki: przetwarzają stały prąd elektryczny wytwarzany przez panele na prąd zmienny, odpowiedni do zużycia.
 • Transformatory: prąd przemienny generowany przez inwertery jest niskonapięciowy (380-800 V), więc transformator służy do podniesienia go do średniego napięcia (do 36 kV).

Obiekty poza siecią działają izolacji i często znajdują się w odległych lokalizacjach i na farmach, aby sprostać wymaganiom oświetleniowym, wspierać telekomunikację i uruchamiać pompy w systemach nawadniających. Te izolowane rośliny wymagają do funkcjonowania dwóch dodatkowych elementów:

 • Baterie: aby przechowywać energię wytworzoną przez panele, która nie jest używana podczas jej wytwarzania, zmagazynowana energia może być następnie wykorzystana w razie potrzeby.
 • Kontrolery: chronią akumulator przed przeładowaniem i zapobiegają nieefektywnemu użytkowaniu akumulatora.

Zalety fotowoltaiki

 • Jest to w 100% odnawialny, niewyczerpalny i niezanieczyszczający rodzaj energii , który nie zużywa paliw ani nie generuje odpadów, dlatego przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.
 • Jest modułowy, dzięki czemu może być stosowany w instalacjach od ogromnych naziemnych elektrowni fotowoltaicznych po małe panele dachowe.
 • Umożliwia instalacje baterii do przechowywania nadmiaru energii elektrycznej, który można wykorzystać do późniejszego wykorzystania.
 • Jest to system szczególnie odpowiedni dla obszarów wiejskich lub odizolowanych, gdzie linie energetyczne nie są dostępne lub są trudne lub drogie w instalacji, lub dla obszarów geograficznych, które są nasłonecznione przez wiele godzin rocznie.
 • Przyczynia się do tworzenia zielonych miejsc pracy i pobudzania lokalnej gospodarki poprzez nowatorskie projekty.