Kategorie
Fotowoltaika

Energia odnawialna poprawia jakość powietrza? cz.2

Przeczytaj pierwszą część artykułu: energia odnawialna

Niższe poziomy alergenów w powietrzu

Naturalnie występujące cząstki — takie jak aeroalergeny, takie jak pyłek ambrozji — mogą być tak samo szkodliwe dla lokalnej jakości powietrza, jak czarny węgiel i inne zanieczyszczenia uwalniane podczas spalania paliw kopalnych.

Istnieją badania wskazujące, że zmiany klimatyczne wywołane paliwami kopalnymi mogą pogorszyć te problemy, zarówno poprzez wydłużenie sezonu pylenia, jak i zwiększenie ilości wytwarzanych przez rośliny pyłku.

*** generowanie leadów ***

Dla wszystkich — zwłaszcza tych z alergiami — skutki zmian klimatu mogą sprawić, że niektóre obszary świata będą znacznie mniej znośne.

Dzięki odnawialnym źródłom energii moglibyśmy zapobiec dłuższym, bardziej produktywnym sezonom pylenia i uniknąć poważnych konsekwencji, jakie mogą one mieć dla jakości powietrza.

Ograniczenie produkcji ozonu

Spalanie paliw kopalnych wytwarza tlenki azotu (NOx), niektóre z głównych chemicznych prekursorów ozonu — kolejnego zanieczyszczenia, które może mieć poważny negatywny wpływ na jakość powietrza.

Podczas określania wskaźnika jakości powietrza (AQI) danego obszaru naukowcy wykorzystują technologię testowania jakości powietrza, taką jak osobiste monitory powietrza i zbiorniki summa pod kątem stężeń drobnych cząstek stałych i innych zanieczyszczeń, które mogą mieć poważny wpływ na zdrowie.

Podobnie jak czarny węgiel, naukowcy często szukają poziomów ozonu ze względu na główne problemy zdrowotne, jakie może powodować zanieczyszczenie – takie jak uszkodzenie płuc, infekcje i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

W ten sam sposób, w jaki odnawialne źródła energii mogą pomóc w zmniejszeniu produkcji czarnego węgla, pomogą również ograniczyć produkcję tlenków azotu — a w rezultacie poziom ozonu w powietrzu.

*** Fotowoltaika promocje ***

Częstsza mgła i deszcz

Pewne warunki pogodowe mogą poprawić jakość powietrza. Zwłaszcza mgła i deszcz znane są ze zdolności do „oczyszczania” atmosfery poprzez wychwytywanie zanieczyszczeń i wyciąganie ich z powietrza.

Istnieją dowody na to, że zmiany klimatyczne prowadzą do redukcji mgły do ​​tego stopnia, że szkody w środowisku spowodowane brakiem mgły są teraz widoczne z kosmosu.

Zapobieganie najgorszym skutkom zmian klimatycznych może pomóc w odwróceniu redukcji mgły, prowadząc w dłuższej perspektywie do czystszego nieba.

Wdrażanie energii odnawialnej może poprawić jakość powietrza

Spalanie paliw kopalnych ma duży wpływ na środowisko — zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Zanieczyszczenia powietrza mogą szkodzić zdrowiu płuc, a akumulacja gazów cieplarnianych przyczynia się do zmiany klimatu, która może znacznie pogorszyć jakość powietrza.

Odnawialne źródła energii mogą pomóc rozwiązać zarówno te krótko-, jak i długoterminowe problemy z jakością powietrza. Przechodząc na energię słoneczną, wiatrową i inne źródła czystej energii, możemy poprawić jakość powietrza i potencjalnie odwrócić zmiany klimatyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *